Khánh thành sân golf Long Thành – Viêng Chăn

lao-50 lao-51 lao-55 lao-58 lao-60 lao-63 lao-65 lao-67