Lễ khởi công khu liên hợp VSIP Nghệ An

IMG_6447 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6454 IMG_6458