TỦ ĐÔNG KIẾNG LÙA HIỆU SANYO

TỦ ĐÔNG KIẾNG LÙA HIỆU SANYO
Model LDG-PM219L
Nhiệt độ -20°C đến -18°C
Công suất
Điện thế 220v/1P/50Hz
Kích thước 2105x1018x820