TỦ MÁT/ĐÔNG INOX ĐỨNG 6 CÁNH

TỦ MÁT INOX ĐỨNG 6 CÁNH
Kích thước 1940x760x2060
Nhiệt độ +2ºC đến +8ºC
Công suất 843w
Điện thế 220V/1P/50Hz
TỦ ĐÔNG INOX ĐỨNG 6 CÁNH
Kích thước 1940x760x2060
Nhiệt độ -10ºC đến -18ºC
Công suất 1500w
Điện thế 220V/1P/50Hz
TỦ ĐÔNG + MÁT INOX ĐỨNG 6 CÁNH
Kích thước 1955x762x2100
Nhiệt độ +2ºC đến +8ºC
-10ºC đến -18ºC
Công suất 1350w
Điện thế 220V/1P/50Hz